phuong phap diet moi

Phương pháp diệt mối tận gốc

Submitted by admin on Sat, 08/19/2017 - 18:05

Phương pháp kiểm soát Mối

Không có một tiêu chuẩn phù hợp cho tất cả các phương pháp kiểm soát mối. Các kỹ thuật và vật liệu sử dụng để kiểm soát mối đều dựa trên các loài mối, cấu trúc xây dựng của nhà cửa và mức độ phá hoại.